Dashboard

Architecture | Technology | Other

Známe vítěze 19. ročníku ČEEP

Ing. Martin Dostoupil

30.5.2022

Tituly 19. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt | stavba | inovace roku byly v úterý 24. 5. 2022 slavnostně předány na tradičním galavečeru v Betlémské kapli. Plus d'informations

Architecture | Design | Interiors | Technology

Soutěž o nejlepší studentskou práci ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT, STAVBA, INOVACE ROKU 2021

Ing. Martin Dostoupil

2.3.2022

Napsal jsi perfektní práci z oblasti energetiky či ekologie? Prezentuj ji v soutěži a získej finanční ocenění od rektorů VŠ a patronů! Plus d'informations

Technology

Chytrá a čistá mobilita 2022, 22. 9. 2022

Ing. Martin Dostoupil

1.2.2022

V rámci cyklu Smart Community, jako součást European Mobility Week Plus d'informations

Architecture | Technology | Other

Projekty pro 19. ročník celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku můžete přihlašovat až do 6. 5. 2022!

Ing. Martin Dostoupil

6.1.2022

Zvýhodněný termín pro přihlášení projektů do 19. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt | stavba | inovace roku je 31. 3. 2022, konečný 6. 5. 2022. Těšíme se na Vaše práce a na setkání na galavečeru 24. 5. 2022 v Betlémské kapli! Plus d'informations

Technology

Vítězný model soutěže TotalEnergies Green Rally Zlín 2021 Peugeot e-208 byl k vidění na Mariánském náměstí.

Ing. Martin Dostoupil

18.10.2021

Součástí 8. ročníku celostátní konference „Chytrá a čistá mobilita“, která proběhla ve středu 22. září 2021 v kinosále Městské knihovny v Praze, by tradiční výstava dopravních prostředků na alternativní pohon. Slavnostně ji zahájili náměstek primátora hl. města Prahy Adam Scheinherr a starosta MČ Praha 1 Petr Hejma. Mezi ostatními vozy se vyjímal Peugeot e-208 se startovním číslem 7. Plus d'informations

Technology | Other

Chytrá a čistá mobilita

Ing. Martin Dostoupil

4.10.2021

Ve středu 22. 9. 2021 proběhl v kinosále Městské knihovny v Praze v pořadí již 8. ročník celostátní konference Chytrá a čistá mobilita. Součástí byla tradiční doprovodná výstava dopravních prostředků na alternativní pohon na Mariánském náměstí. Plus d'informations

Interiors

Adera and pests monitoring

Ivona Spurná, IQRF Alliance

27.4.2021

Rodents can carry pathogens and are the main hosts for ticks. Most often, insects are harmful due to allergies, as the shells of dead insects are a major allergen. The representative of the Adera company talks about their activity in the field of disinfection, disinsection, and deratization using smart technologies. Plus d'informations

Architecture | Technology

NIKATRON, MyIQRF IoT retrofit

Ivona Spurná, IQRF Alliance

20.4.2021

In an interview with Richard Jílek from Nikatron, you will find out how to turn existing buildings into more modern buildings without serious intervention, using suitable technologies. Plus d'informations

Technology

Improvements in the IQRF technology

Ivona Spurná, IQRF Alliance

14.4.2021

How to ensure that the sensors run on batteries for more than 10 years, while providing measured values every minute? Find out more in the interview. Plus d'informations

Technology

Smart power sockets by Netio

Ivona Spurná, IQRF Alliance

23.3.2021

Ivona Spurna is talking with Jan Řehák from NETIO products about their smart power sockets and their usage. Plus d'informations

Technology

Wireless IQRF technology and IQRF Alliance

Ivona Spurná, IQRF Alliance

23.2.2021

Ivona Spurna is talking with Jan Pešl from IQRF Alliance about the IQRF technology and the IQRF Alliance. Plus d'informations

Technology

IQRF DALI Bridge – MICRORISC

Ivona Spurná, IQRF Alliance

16.2.2021

Ivona Spurna is talking with Martin Spiller from MICRORISC about the IQRF DALI Bridge and smart light control and monitoring. Plus d'informations

Technology

Sledujte naše podcasty

Ivona Spurná, IQRF Alliance

11.2.2021

Každý týden si povídáme s partnery v IQRF Alliance o jejich projektech a řešeních v oblasti IoT. Plus d'informations

Technology

IQRF Meetup online - 24. 2. 2021

Ivona Spurná, IQRF Alliance

9.2.2021

Zveme vás na online setkání s partnery v IQRF Alliance. Plus d'informations

Interiors

Adera – permanent monitoring and elimination of pests

Ivona Spurná, IQRF Alliance

5.8.2020

Business premises, such as hotels, restaurants, schools, medical facilities, warehouses, production and stores in the food industry, pharmacy, etc., need to prevent the occurrence of pests and thus fulfil the obligations imposed by the Act on the Protection of Public Health. The risk of rodents or insect pests jeopardizing business needs to be significantly reduced and companies need to avoid sanctions from inspection bodies, damage of reputation, disruption of operations and other complications. At the same time, from an ecological point of view, it is important to minimize the use of biocidal products and to prevent the rapid reproduction of pests from the beginning. Plus d'informations

Interiors

Adera – permanentní monitoring a likvidace škůdců

Ivona Spurná, IQRF Alliance

5.8.2020

Firemní prostory, například hotely, restaurace, školy, zdravotnická zařízení, sklady, výrobny a prodejny v oblasti potravinářství, farmacie apod. potřebují zamezit výskytu škůdců a splnit tak povinnosti, které ukládá zejména zákon o ochraně veřejného zdraví. Je třeba výrazně snížit riziko, že hlodavci nebo hmyzí škůdci ohrozí podnikání. Zároveň se vyhnout postihům od kontrolních orgánů, poškození dobrého jména, narušení provozu a dalším komplikacím. Současně je z ekologického pohledu důležité minimalizovat používání biocidních přípravků a zabránit přemnožení škůdců již v počátku. Plus d'informations

Architecture | Technology | Other

Česká dopravní stavba roku

Ing. Martin Dostoupil

20.5.2020

Vzhledem k aktuálním událostem jsme posunuli termíny probíhajícího 17. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku. Tradiční galavečer v Betlémské kapli proběhne 22. 9. 2020. Ve stejný den dopoledne Vás rádi přivítáme ve Velkém sále Zastupitelstva HMP na konferencích Chytrá a čistá mobilita a Trendy evropské dopravy. Plus d'informations

Technology

IQRF Meetup 2020 online

Ivona Spurná, IQRF Alliance

21.4.2020

Don't miss this event! We will give you an update on the IQRF technology development as well as on new products, solutions and projects of IQRF Alliance members. Plus d'informations