SYNOPCITY .COM

Organization/Group Member | United States of America

Articles 25 Articles

Technology

Autonomní mobilita

prof. Miroslav SVÍTEK

08/06/2017

Problematika chytrých (smart) řešení samozřejmě zasáhla i dopravní systémy, které již řadu let rozvíjí Fakulta dopravní, ČVUT. Obor inteligentních dopravních systémů (ITS ─ Intelligent Transport Systems) integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím tak, aby se pro stávající infrastrukturu zajistily lepší systémy řízení dopravních a přepravních procesů (zvýšily se přepravní výkony, stoupla bezpečnost, zvýšil se komfort cestujících, atd.). Rozvojem nových komunikačních technologií se výrazně rozvíjí i tzv. Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS – Co-operative Intelligent Transport Systems), jež jsou založeny na komunikaci vozidlo-vozidlo (V2V – Vehicle to Vehicle) a vozidlo-infrastruktura (V2I – Vehicle to Infrastructure). Na tyto aktivity bude navazovat v budoucnu autonomní mobilita jako součást konceptu smart cities. More information

Technology

Metodika jak budovat chytré město (vytvořeno Czech Smart City Cluster)

prof. Miroslav SVÍTEK

08/06/2017

Metodika CSCC volně ke stažení na adrese http://czechsmartcitycluster.cz/metodika je určena především zástupcům municipalit. Snaží se jednoduchou a přehlednou formou předložit způsob, jak se můžete připojit k myšlenkám Smart City, jak je můžete využít k vlastnímu rozvoji a co můžete udělat proto, aby byl tento proces úspěšný a dlouhodobě udržitelný. Doporučení a postupy obsažené v tomto dokumentu vycházejí z praktických zkušeností s rozvojem Smart City iniciativ v mnoha městech České republiky a snaží se reflektovat jak celoevropské trendy, tak lokální charakter českých měst. Kompletní metodika je ke stažení na webových stránkách CSCC. More information

Other

With tons of plastic in ocean smart cities may not exist! Discarded plastic is choking our oceans.

Ing.arch. Michal Postranecky

08/01/2017

Smart cities do not end with their administrative boarder. We have to care about all nature. It does not mean just call for less CO2 and other pollution in the air, it also means, for example, to care about "healthy" oceans. In this case about oceans without plastic! Here is an interesting article how to attract attention to this problem. More information

Architecture | Technology | Other

3D and Virtual models of city can help to run cities more economical, sustainable and eco-friendly way.

Ing.arch. Michal Postranecky

07/29/2017

New Virtual Reality technologies and techniques can be a great tool for future way of designing, developing, maintaining and decision making processes to update existing and building new cities, their parts and all systems. More information

Other

Smart City Presentation at Bucaramanga Municipality

prof. Miroslav SVÍTEK

07/17/2017

Mayor of city Bucaramanga in Colombia Mr. Rudolfo Hernandez Suarez organized Smart city workshop in which the results of Czech Technical University were presented. This workshop was fully supported by Ambassy of the Czech Republic in Colombia. Organization matters were managed by Mr. German Caballero, honorary conslul in Bucaramanga. During discussion were identified areas of the future common co-operation.. More information

Other

Smart City Presentation in San Gil University

prof. Miroslav SVÍTEK

07/16/2017

University San Gil (UNISANGIL) in Santander, Colombia organized the presentation of Smart City. The results achieved in the Czech Republic were shown as an example for future activities in UNISANGIL. Region Santander is interested to build new technology center that provides R&D in area of Smart Cities for Colombia and maybe for Latin America. More information

Other

Smart Cities Workshop in Bucaramanga

prof. Miroslav SVÍTEK

07/13/2017

In July 11, 2017, Smart cities workshop took part in Universidad National Autonoma Bucaramanga (UNAB). There were discussed topics related to concept of smart cities, smart grids, sustainabilitu and also co-operated intelligent transport systems (C-ITS). More information

Technology | Other

战略合作协议 Dohoda o strategické spolupráci

SYNOPCITY .COM

06/18/2017

该协议确认,双边中德金属集团有限公司和GEN61有限公司战略合作伙伴关系,推动双方商务合作,在各方各面促进中国和捷克企业的交流合作。 Touto dohodou se stvrzuje, že obě strany, ZhongDe Metal Group Co., Ltd. a GEN61 s.r.o., uzavírají strategické partnerství, aby podpořili vzájemnou spolupráci. More information

Technology

Synopcity.com as a Platform for China-Europe Co-operation

prof. Miroslav SVÍTEK

06/14/2017

A Partnership Agreement was signed with Sino-German Metal Eco City represented by ZhongDe Metal Group. The agreement also includes the use of Platform Synopcity.com for mutual international communication and information exchange in the Smart Cities area. More information

Technology

The Sino-German Metal Eco City (MEC)

prof. Miroslav SVÍTEK

06/11/2017

The Sino-German Metal Eco City (MEC) is an innovative industrial park, which will open up access to the Chinese market for German small and medium-sized enterprises (SMEs). The MEC is being developed on the outskirts of the city of Jieyang, in the eastern region of the southern Chinese province of Guangdong. With 6.8 million inhabitants, Jieyang is an ambitious metropolis and a booming economic region. More than 100 million people live in the Guangdong province. More information

Other

3rd China-Europe SME Conference in Jieyang, Guangdong

prof. Miroslav SVÍTEK

06/11/2017

Following the successful holding of the 1st and 2nd China-Europe SME Conference, there is orga nized the 3rd conference in this year. As a distinguished gathering with great international influence for promoting the enterprise cooperation between China, Germany and other European countries, the SME Conference thoroughly implements the national strategy of the Belt and Road, focuses on boosting the cooperation and exchanges between Chinese and European SMEs, and builds a bridge of win-win cooperation for Made in China 2025 and Industry 4.0. More information

Other

Tisková konference - Prezentace Smart City pro hl. m. Prahu prostřednictvím Operátora ICT

prof. Miroslav SVÍTEK

06/05/2017

Na tiskové konferenci byla představena ucelená koncepce Smart Prague, která stanovuje šest klíčových oblastí pro inovativní vývoj města. Tyto oblasti byly definovány na základě zmapování současných pražských výzev, sledování světových trendů v technologickém vývoji a nejlepší praxe z pohledu udržitelného městského rozvoje: Mobilita budoucnosti, Chytré budovy a energie, Bezodpadové město, Atraktivní turistika, Lidé a městské prostředí, Datová oblast. More information

Synopcity

New sending

Resending of the verification email (email delivery can take up to 30 minutes)

Other email     (optional)

Enter your other email where we can send you verification of your profile. If you will not receive the email, please check also the SPAM folder or contact our technical support.